Over Stapleton EAS

OVER MIJ

John van der Stap,
het gezicht achter Stapleton EAS

Het doel is mijzelf overbodig maken

Ik ga voor duurzame en blijvende resultaten. Daarom ondersteun ik groeiende organisaties bij het ontwikkelen, implementeren én het werken met bedrijfsarchitectuur.

Een opdracht is voor mij geslaagd als de organisatie wendbaar is, hun klantwaarde stijgt en ze zelfredzaam zijn bij dynamische ontwikkelingen in de markt.

Missie: bijdragen aan een schonere leefomgeving en betere samenleving

Ik kies er bewust voor om mijn kennis van bedrijfsarchitectuur in te zetten om groeiende organisaties te helpen bij het behalen en overtreffen van hun groene en duurzame doelstellingen.

Mijn uiteindelijke doel is om een soort domino-effect te creëren, waarbij de positieve impact zich van mijn opdrachtgevers verspreidt naar hun klanten, samenwerkingspartners en de samenleving als geheel.

KLANTENFEEDBACK

Ervaringen van organisaties met mijn aanpak

“John heeft veel kennis en kan die op een prettige en constructieve manier overbrengen. De vertaalslag van theorie naar praktijk heeft hij uitstekend opgepakt. Zijn bijdrage aan het neerzetten van onze nieuwe werkwijze (o.a. werken met architectuur) is voor ons waardevol geweest en vormt een goede basis voor de weg die we zijn ingeslagen.”

“John was als architect betrokken bij het verbeteren van de toetsondersteuning van de HAN. John is zeer kundig. Hij weet ook goed de vertaling te maken naar de praktijk. Hij weet snel overzicht te creëren en betrekt hierbij de juiste mensen.”

Kennis & krassen

Ik heb mijn sporen verdiend in het vak

Met meer dan 20 jaar ervaring als architect en meer dan 35 jaar ervaring op het scheidingsvlak van bedrijfsvoering en ICT, beschik ik over een zeer uitgebreide gereedschapskist met praktische kennis, ervaring, methoden en technieken. Daardoor zie ik snel waar de problemen en verbeterkansen zitten in een organisatie.

Ervaring in uiteenlopende sectoren

Stapleton EAS richt zich uitsluitend op groeiende duurzame organisaties, maar hiervoor heb ik (via een maatschap) aan veel bedrijfssectoren mijn diensten geleverd. Ik heb zo ongeveer alle sectoren van binnen gezien en ze geholpen met het optimaliseren van hun bedrijfsarchitectuur. Onder andere in de logistiek, retail, openbare orde & veiligheid, energie, banken, verzekeraars, onderwijs, zorg, media, gemeentelijke overheden, rijksoverheden en rijksdiensten.

Altijd leergierig

Mijn kennis uitbreiden en bijhouden vind ik een vanzelfsprekendheid. Stilstand is wat mij betreft achteruitgang. De opgedane kennis deel ik graag met opdrachtgevers en andere enterprise architecten, zodat zij ook geïnspireerd raken en we allemaal kunnen groeien in kennis en uitvoering.

Ontdek meer over Stapleton EAS of bel direct voor een vrijblijvende kennismaking